Contract de comercializare pachete servicii de calatorie

CONTRACT

De comercializare a pachetelor de servicii de calatorie

Nr. …............. din ….......................

PARTILE CONTRACTANTE:

S.C. MARAN TRADE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dristorului 102, Bl. 10, Sc.1, Ap.6, Sect. 3, cod postal 031541, cod unic de inregistrare RO12413434, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/9883/1999, prin agentia de turism Maran Turism, titulara a Licentei de Turism nr. 970/29.01.2019 – agentie ORGANIZATOARE, Polita de asigurarea emisa de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP seria I nr. 54637, valabila de la data de 01.01.2021 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre calatori, afisata pe pagina web a agentiei de turism : www.maranturism.ro,  tel.: 021-324.25.78 fax : 031-780.13.16, e-mail: maranturism@gmail.com, office@maranturism.ro, site : www.maranturism.ro, Cont RON: RO05 BACX 0000 0007 3203 1000 – UniCredit Bank S.A., reprezentata prin Florica Petcu – Administrator, denumita in continuare AGENTIA

si calatorul/reprezentantul calatorului,

Doamna/Domnul …..............................., CNP …............................., domiciliat/a in …..................., adresa …..........................................................................................., telefon …..............................., e-mail: …................................... posesor/posesoare a cartii de identitate seria …........ nr. …..................., eliberata de ….........................., la data …......................., expira la data de …................................., in calitate de CALATOR, au convenit la incheierea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative.

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie sau a serviciilor de calatorie asociate, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, înscris în bonul de comanda, voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

II. Informatii precontractuale

2.1. Înainte de semnarea prezentului contract, calatorul trebuie sa primeasca formularul cu informatiile standard (Anexa 1), precum si urmatoarele informatii:

2.1.1. destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si în cazul în care cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse;

2.1.2. mijloacele de transport, caracteristicile si categoriile acestora, locurile, datele si orele de plecare si de întoarcere aproximative, duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport.

2.1.3. locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie;

2.1.4. serviciile de masa oferite;

2.1.5. vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în pretul total convenit al pachetului;

2.1.6. dimensiunea aproximativa a grupului (atunci când este cazul);

2.1.7. limba în care vor fi furnizate serviciile de calatorie, daca este cazul;

2.1.8. gradul de adecvare a calatoriei pentru persoanele cu mobilitate redusa si, la cererea calatorului, gradul de adecvare a calatoriei sau a vacantei, luând în considerare nevoile calatorului;

2.1.9. pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

2.1.10. denumirea comerciala si sediul social ale agentiei de turism organizatoare si, daca este cazul, ale agentiei de turism intermediare, precum si numerele de telefon si, dupa caz, adresele de e-mail ale acestora;

2.1.11. pretul total al pachetului, inclusiv taxele si, daca este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitatile de incetare si alte costuri suplimentare sau, atunci cand aceste costuri nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului, o indicatie cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care calatorul ar putea sa fie obligat sa le suporte in continuare;

2.1.12. modalitatile de plata;

2.1.13. numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul pentru posibila anulare, daca nu se intruneste acest numar. Agentia de turism organizatoare poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri :

a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de :

   a.1.) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile ;

   a.2.) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre 2-7 zile ;

   a.3.) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile.

b) agentia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.

2.1.14. informatii generale despre cerintele legate de pasaport si vize, inclusiv termenele aproximative de obtinere a vizelor si informatii referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie ;

2.1.15. încetarea contractului oricând înainte de începerea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de încetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de încetare standardizate solicitate de Agentie;

2.1.16. informatii privind asigurarea storno sau asigurarea medicala pe perioada calatoriei.

2.2. Informarea este considerata îndeplinita daca calatorul a primit toate informatiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate sau email)

2.3. Informatiile precontractuale furnizate calatorului cu privire la serviciile de calatorie (2.1.1. - 2.1.8).;

2.1.11 - 2.1.15), sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie si nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al partilor contractante.

Servicii contractate / numar de persoane / nume si prenume beneficiari :

….............................................................................................................................................................................................................................................................................

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata – in curs de confirmare)

….............................................................................................................................................................................................................................................................................

Contractul inceteaza odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

 

Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență, în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau atenționări, ori  Comitetului Național pentru Situații de Urgență a emis reglementari sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts si https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19?limit=10&limitstart=0. In contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (COVID19), Calatorul/reprezentantul Calatorului recunoaste si accepta in mod expres posibilitatea ca, ulterior incheierii prezentului contract, dar si pe parcursul sejurului turistic, sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie atat in tara de destinatie cat si in Romania (cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: obligativitatea purtarii mastii de protectie, prezentarea unui test antigen/PCR negativ sau obligativitatea efectuarii acestuia in tara de destinatie, intrarea in carantina sau autoizolare la intoarcerea in Romania). Prin semnarea prezentului contract, calatorul/reprezentantul calatorului isi asuma riscul aparitiei uneia sau mai multora dintre conditiile prezentate mai sus (riscuri care nu pot cadea in sarcina Agentiei si care tin de decizii ale tertilor, cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: autoritati locale/nationale din statele de destinatie sau din Romania), respectiv recunoaste si accepta in mod expres ca in nicio situatie acestea nu vor putea fi imputate Agentiei si nu vor putea constitui un motiv de renuntare fara penalizare, astfel in situatia in care pachetul de servicii de calatorie poate fi in mod rezonabil executat, orice anulare poate interveni cu respectarea prevederilor Cap. VII.

III. Incheierea contractului

3.1. Contractul se incheie dupa caz in oricare din urmatoarele situatii :

a) in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice ;

b) in momentul in care calatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax, etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans cuprins intre 20%-50% din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care calatorul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii, pachetul de calatorie se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

1. In cazul in care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul care decide sa renunte la calatoria turistica, datoreaza agentiei penalitati conform cap. VI din prezentul contract.

3. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.

c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

3.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare elctronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare din documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie nefiind necesara incheiere in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca prezentul contract prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute in art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de calator.

3.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

3.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesand http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, calatorul intelege sa contracteze serviciile care fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor informatii sau alerte.

3.5. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract sa dea o Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale din Anexa 2.

IV. Pretul contractului si modalitati de plata

4.1. Pretul contractului este de …........................................................... si se compune din costul serviciilor de calatorie efective, comisionul agentiei si T.V.A. Pachetul de servicii este organizat de agentia organizatoare …..........................................................................................................................................................................................

Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim inscrieri timpurii (early booking), reducerea este inclusa in pretul pachetului. In acest caz, orice modalitate a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip inscrieri timpurii (early booking) determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

Pretul contractului poate fi micsorat sau majorat ca urmare a variatiilor :

a) costul de transport, inclusiv costul carburantului ;

b) cursurile de schimb valutar aferente pachetului de servicii de calatorie contractat.

4.2. Modalitati de plata :

La incheierea contractului se achita:

a) un avans in suma de __________ din prețul contractului, iar diferenta de __________ se va achita pana la data de _________

b) plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.

Depășirea termenului de plată determină aplicarea unei penalități de 0,3% pentru fiecare zi de întarziere, procent aplicat la suma scadentă și neachitată, dacă Organizatorul nu optează pentru rezilierea contractului.

4.3. Plata serviciilor de călătorie interne (cu locul de desfășurare în România) se face respectând prevederile O.U.G. nr. 8/2009, a normelor metodologice și anexelor la acestea. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță, Agenția ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare egala sau mai mare, față de pachetul achiziționat initial, din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.

4.5. Conform O.U.G. nr. 8/2009, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător, agenția de turism nu poate restitui călătorului voucherele de vacanță sau contravaloarea acestora în bani. Voucherele de vacanță (in format fizic – hartie) pot fi restituite călătorului de către agenția de turism, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanță, conform procedurii legale stabilite prin H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță. In cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie achitat cu un card pentru vouchere de vacanta, sumele folosite nu pot fi restituite in numerar conform procedurii legale amintite mai sus.

4.6. Pachetul de servicii de călătorie, care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță, va cuprinde servicii de cazare (minim și care sunt obligatorii conform actelor normative mai sus amintite), alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement, toate avand locul de desfășurare teritoriul României.

4.7. În cazul în care călătorul dorește să efectueze plata către agenție prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata, respectiv călătorului. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se va efectua exclusiv în valuta specificată în contract sau în LEI la cursul de vânzare al bancii Unicredit din ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin. 2 din Codul Fiscal.

V. Drepturile si obligatiile agentiei

5.1. Agentia se obliga sa furnizeze calatorului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a  agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism, sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, agentia poate furniza calatorului un bon de comanda, daca considera necesar. Agentia se obliga sa furnizeze calatorului toate informatiile prevazute la pct. 2.1. din prezentul contract.

5.2. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: pretul pachetului de calatorie, serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare,  Agentia are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei.   Informarea se va face in scris, fara intarzieri nejustificate. Calatorul are posibilitatea ca in termenul specificat de agentie sa accepte modificarile propuse sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare.

5.3. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerului in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogarea a regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

5.4. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

5.5.  Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii - dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de calator, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii de calatorie contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. Daca agentia este constransa sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8% din pretul total al pachetului, informeaza calatorul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de inceperea executarii pachetului.

5.6. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei, o parte importanta din serviciile de calatorie prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei  fara majorarea pretului, respectiv serviciile de calatorie oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile de calatorie achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei;

c) in cazul in care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al calatorului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

5.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmarare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze contravaloarea serviciilor achizitionate.

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor  prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprazervare (overbooking) este anuntata calatorului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, calatorul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

5.8. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 2 zile calendaristice inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al calatorului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidentare ori de boala.

d) obligatiile calatorului prevazute la pct. 6.2, 6.10, 6.11, 6.12, 6.15, 6.17, 6.19.

5.9. Agentia parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau a unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.

5.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru agentia Maran Turism – S.C. Maran Trade S.R.L. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate la receptia hotelurilor, avand in vedere ca acesti calatori vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiectiv si retur, ghid, etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar calatorii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.

5.11. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea calatorului astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie din cauza unor cauze inevitabile si extraordinare, Agentia suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste 3 nopti pe calator. Daca in legislatia specifica privind drepturile pasagerilor, sunt prevazute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru intoarcerea calatorului, se aplica perioadele respective.

VI. Drepturile si obligatiile calatorului

6.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau  la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea datei de plecare. In acest caz intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unori conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei de turism (debitorului cedat). In acest caz Agentia reziliaza contractului cu calatorul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul calator.  calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. calatorul trebuie sa informeze Agentia in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificarilor prevazute la art. 5.5 cu privre la hotararea sa de a opta pentru acceptarea modificarilor propuse sau pentru incetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de incetare. In cazul in care calatorul nu comunica agentiei optiunea sa sau decide sa participe la calatorie asupra careia s-au operat modificarile prevazute la art 5.5. se va considera ca modificarile au fost acceptate, iar calatorul nu va putea solicita despagubiri ulterioare.

6.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18.00  a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12.00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.

6.3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivul majorarii, calatorul poate rezilia/denunta unilateral contractul, avand insa dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, incusiv comisionul.

6.4. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. V pct. 5.2 privind modificarea pevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica cauzele prevazute in cap. V pct. 5.7. literele  b) si  c), hotararea sa de a opta pentru:

a) rezilierea/denuntarea unilaterala contractului fara plata penalitatilor sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

6.5. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. V pct. 5.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

6.6. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 6.5. sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

6.7. In toate cazurile mentionate la pct. 6.6, calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, cuantumul careia poate fi stabilita prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinierea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin 15 zile calandaristice premergatoare datei plecarii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. V pct. 5.7 lit b)

c) anularea s-a facut din vina calatorului.

6.8. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VII din prezentul contract, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii, survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau orice alt mijloc de proba. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

6.9. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator.

Daca acest calator dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor  prevazute la Cap. VII  din prezentul contract la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

6.10. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

6.11. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

6.12. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

6.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la conditiile de calatorie (de ex. necesitatea obtinerii vizei, necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

6.14. Agentia de turism recomanda calatorilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).

6.15. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

6.16. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui aliniat.

6.17. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile,  datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

6.18. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6.19. Calatorul are oblitatia de a furniza informatii de contact complete si corecte: telefon, fax, adresa de E-mail. Culpa apartine calatorului pentru furnizarea de informatii de contact incorecte, iar comunicarea se considera a fi efectuata de catre datele de contact indicate, chiar daca acestea erau incorecte si calatorul nu a receptionat informatiile emise de agentie.

6.20. Calatorul este obligat ca in prealabil cu 24 de ore fata de data de incepere a desfasurarii serviciilor contractate sa contacteze si sa confirme in scris cu agentia ca are in posesie toate documentele si informatiile necesare calatoriei (inclusiv orar de imbarcare, zbor, etc.). Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda consultarea site-ului politiei de frontiera www.politiadefrontiera.ro. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care sunt in sarcina agentiei (calatoria impreuna cu minori, imputernicirea din partea parintelui sau a reprezentantului legal ce nu il insoteste, sau orice alte documente suplimentare), agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

VII. Renuntari, penalizari, despagubiri

7.1. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In situatia in care nu sunt disponibile si nu sunt mentionate conditiile de renuntare si penalizarile in prezentul articol de contract sau pe bonul de comanda, se aplica conditiile de renuntare si penalizarile urmatoare:

Conditii generale de anulare/penalizari oferte inscrieri timpurii (early booking):

a) 30% din pretul pachetului de servicii de calatorie, daca renuntarea se face din momentul confirmarii rezervarii;

b) 60% din pretul pachetului de servicii de calatorie, daca renuntarea se face dupa data de expirare a ofertei de tip inscrieri timpurii;

c) 100% din pretul pachetului de servicii de calatorie, daca renuntarea se face cu mai putin de 30 de zile inaintea plecarii.

Nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezeravarilor de tip inscrieri timpurii, conduce la modificarea pretului pachetului conform ofertei standard. Orice modificare reprezinta anularea rezervarii initiale, cu penalizari conform ofertei si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii.

Conditii generale de anulare/penalizari oferta standard:

a) 30% din pretul pachetului de servicii de calatorie, daca renuntarea se face in intervalul 89-60 de zile inaintea plecarii;

b) 60% din pretul pachetului de servicii de calatorie, daca reuntarea se face in intervalul 59-30 de zila inainte plecarii;

c) 100% din pretul pachetului de servicii de calatorie, daca renuntarea se face cu mai putin de 30 de zile inaintea plecarii.

Conditiile standard se pot modifica in cazul in care furnizorul de servicii la sol impune conditii speciale de anulare.

In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetulul de servicii de calatorie, calatorului i se vor retine toate taxele achitate de Prestator furnizorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie si refuza sa se mai intoarca in Romania, iar autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

Penalizarile echivalente cu pretul contractului (100%) se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie, cu numar de inregistrare la Prestator, iar Prestatorul va trebui sa faca aceasta dovada Organizatorului (prin transmitere scanata). ln caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare ca fiind inregistrata la data respectiva.

In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris,  pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la p. 6.1. din prezentul contract.

Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1. sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (de ex: programe de Revelion, turism individual, croaziere, destinatii exotice, bilete de avion, etc.). Pe langa penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex. Taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

7.2. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris,  pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la p. 7.1. din prezentul contract.

7.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

7.4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

7.5. Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 7.1. se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii, din alte motive ce  tin de persoana acestuia.

7.6. calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

7.7. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

7.8. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc  limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

7.9. Toate sumele mentionate la p. 7.1, 7.2, 7.4 si 7.5 din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

7.10. Orice modificare de nume, tip camera sau perioada, efectuata dupa rezervare, se va confirma sau infirma in functie de conditiile furnizorului prestatorului. Furnizorul poate solicita si o taxa de modificare pentru fiecare modificare.

7.11. Schimbarea perioadei, a hotelului sau a destinatiei, este considerata anulare (cu penalizarile aferente) si refacerea rezervarii cu noile conditii de comercializare si pret.

VIII. Reclamatii

8.1. In cazul in care calatorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului) reprezentantului local al agentiei organizatoare.

Datele de contact ale intermediarului:                                                                      Datele de contact ale agentiei organizatoare:

Telefon:                                                                                                                  Telefon; 021-324.25.78

Fax:                                                                                                                        Fax: 031-780.13.16

E-mail:                                                                                                                   E-mail: office@maranturism.ro; maranturism@gmail.com

8.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat  pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice calatorului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.

8.3. Atat agentia cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona pentru remedierea neconformitatii, cu exceptia unuia dintre urmatoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediata;

b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

8.4. Fara a aduce atingere exceptiilor prevazute la art. 8.3 in cazul in care agentie nu remediza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, acesta poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca agentia refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.

8.5. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, acesta poate incepa contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unei penalitati de incetare si, dupa caz, poate sa ceara reducere pretului si/sau despagubiri.

8.6. calatorul are posibilitatea sa apeleze la entitatea se solutionare alternativa a litigiilor (entitatea SAL), care solutioneaza litigiile in conformitate cu O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori su comercianti, precum si la platforma europeana de solutionare online a litigiilor (platforma SOL) in temeiul Regulamentului UE nr. 524/2013 al Parlamentului European.

IX.  Asigurari

9.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la Societatea de Asigurare OMNIASIG Viena Insurance Group - Polita de asigurare seria I nr. 54637, valabila de la data de 01.01.2021, pana la 31.12.2021 cu sediul in Bucuresti,  Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1, Tel: 021-405.74.20, Fax: 021-311.44.90. Polita de asigurare este afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.maranturism.ro

In situatia in care pachetul de servicii de calatorie este vandut de la o alta agentie organizatoare, calatorul este asigurat si pentru insolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism organizatoare in contul careia este vandut pachetul de servicii de calatorie, precum si conditiile si termenele in care calatorul poate solicita plata despagubirilor.

9.2. Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

9.2.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea calatorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea calatorului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.

9.2.2. In cazul in care calatorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii de calatorie sau de la data repatrierii in baza documentelor justificative transmise catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative.

9.2.3. Calatorul are obligatia de a notifica asiguratorul, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, solicitarea adresata asiguratorului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care asiguratorul a confirmat de primire.

9.2.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

9.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, calatorul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.

9.2.5. Documentele justificative constau in principal in:                                     

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;

b) confirmarile de primire precizate la pct. 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4. din prezentul capitol;

c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;

d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite calatorului si alte documente justificative.

9.2.6. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de calator in contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

9.2.7. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la calator.

9.2.8. In cazul in care dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre calator, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.

9.2.9. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie. Asigurarea se va incheia o data cu contractul si plata avansului pachetului de servicii de calatorie si este valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii.

9.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre calator si asigurator.

X. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;

b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic.

XI. Dispozitii finale

11.1. Prezentul contract a fost incheiat astazi …......................................in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate precum și pentru modificarea unor acte normative.

11.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

11.4. Călătorul declară că agentia de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta agentiei de turism..

11.5. Călătorul declară că anterior încheierii prezentului contract, agentia de turism i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masa oferite, alte servicii incluse în pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orală, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor si privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare/intermediară, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultative sau obligatory care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusive taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces, cu care este în mod expres de acord.

11.6. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente. 

Partile declara ca sunt de acord ca prezentul contract sa fie incheiat la distanta, prin utilizarea unor mijloace de comunicare care permit confirmarea primirii (scrisoare recomandata cu confirmare de primire, Fax, E-mail, etc.). Contractul fiind considerat perfectat la data la care acesta, purtand semnatura ambelor parti, a ajuns la prestator.

11.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

XI. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1. Datele cu caracter personal prelucrate de Maran Turism – S.C. Maran Trade S.R.L.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

  În contextul promovării, rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii de calatorie, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri de către Maran Turism - S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

   În acest sens, S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, numar telefon, adresa de E-mail, serie si numar carte de identitate, serie si numar pasaport, CNP, data nasterii, vârstă minori, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).

11.2. Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

11.3. Scopul colectarii datelor cu caracter personal

   Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop:

- Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii de calatorie, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dumneavoastra;

- Reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice;

- In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

11.4. S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția tur-operatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii de calatorie, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătorii de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor de afaceri, inclusiv din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor, dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

11.5. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii de calatorie, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

   Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

11.6. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

 În vederea realizării scopului menționat, S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism pe durata de timp prevăzută în procedurile interne S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism și/sau vor fi distruse.

11.7. Drepturile persoanelor vizate

În relația cu S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:    

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.  

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă   ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

a)           este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;

b)           este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c)           are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

   În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism poate:

-                 fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;

-                 fie să refuze să dea curs cererii.

   De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.  In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

11.8. Exercitarea drepturilor dumneavoastra

  Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului în protecția datelor cu caracter personal din cadrul S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de e-mail: dataprotection@maranturism.ro  sau la următoarea adresă de corespondență: S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism,  Str. Dristorului 102, Bl.10, sc. 1, et. 1, ap. 6, cod poștal 031541.

   Prin completarea și semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

-  faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii de calatorie, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri; reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și  manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile  S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener al S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

- faptul că S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

   Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința și înțelegeți pe deplin drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

IMPORTANT!!!

Daca tara de destinatie impune obligativitatea efectuarii unor teste PCR pentru virusuri (SARS CoV 2, sau alt tip de virus) sau obligativitatea de vaccinare, acestea cad in responsabilitatea calatorului si nu obliga agentia de turism la vreo despagubire sau anualare gratuita a rezervarii.

Conditii de calatorie: https://www.mae.ro/travel-conditions

In cazul in care, inainte de plecare, calatorului ii este solicitat test PCR sau antigen (pentru intrarea in tara de destinatie) si acesta este pozitiv, calatorul se obliga sa stea in carantina 14 zile, respectiv 10 zile daca la efectuarea altui test PCR, acesta este negativ. Agentia de turism nu este obligata la nicio despagubire pentru sejurul ratat.

 

12. CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

 

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor .............................................. ............................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... in varsta de ....................................... ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) ca S.C. MARAN TRADE S.R.L. - agentia Maran Turism să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor de calatorie / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului/minorilor …...................................................................................................respectiv că sunt conștient de faptul că pot să retrag consimțământul privind prelucrarea datelor minorului în orice moment, utilizând "DECLARAȚIA DE RETRAGERE A CONSIMŢĂMÂNTULUI PARENTAL".

 

 

Subsemnata/ul …......................................, astazi, …........................., am luat la cunostinta si am inteles deplin informarea.

Semanatura ….................................................

 

 

 

 

 

Documente de calatorie

 

Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, cartea de identitate sau pasaportul, nu prezinta urme de deterioare a elementelor de siguranta si sunt valabile minim 3 luni de la data terminarii calatoriei pentru destinatii din Uniunea Europeana si minim 6 luni de la data terminarii calatoriei pentru celelalte destinatii din afara Uniunii Europene.

Facem tot posibilul ca informatiile legate de hotelurile de pe site-ul nostru sunt corecte. Nu garantam ca aceste informatii sunt corecte, actualizate la zi sau complete si nu ne asumam responsabilitatea pentru orice pierderi sau pagube cauzate de informatiile inexacte. Site-ul pune la dispozitie un volum mare de informatii si pot aparea, in mod inevitabil, erori in cadrul acestora. Nu se asumam responsabilitatea si nu oferim garantii in ceea ce priveste continutul informatiilor. Ne rezervam dreptul de a modifica, imbunatati sau corija informatiile legate de hoteluri, tarife sau orice alte conditii fara anunt prealabil.

SC MARAN TRADE SRL este înregistrată ca operator de date la ANSPDCP, nr. de notificare 17712. SC MARAN TRADE SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate voluntar de dumneavoastră în scopuri de reclamă, marketing și publicitate precum și pentru furnizarea de bunuri și servicii. Pe viitor, aceste date ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele nu vor fi dezvăluite unor terți. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați la dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor.

Sunt in mod expres de acord ca S.C. MARAN TRADE S.R.L. Sa prelucreze datele mele personale: Nume si prenume, adresa de E-mail, numarul de telefon pentru a primi newsletter-ul agentiei Maran Turism.

__________________________________________ SEMNATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

 

Formular cu informatii standard pentru contractele privind pachete de servicii de calatorie

 

Combinatia de servicii de calatorie pusa la dispozitia dumneavoastra este un pachet în întelesul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, veti beneficia de toate drepturile UE care se aplica pachetelor. S.C. MARAN TRADE S.R.L. va fi pe deplin responsabila pentru executarea corespunzatoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislatiei, S.C. MARAN TRADE S.R.L. detine protectie pentru a va rambursa platile si, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra în cazul în care devine insolventa. Informatii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf. Urmarind hyperlinkul, calatorul va primi urmatoarele informatii:

 

Drepturile principale în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018:

- Calatorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de calatorie.

- Exista întotdeauna cel putin un comerciant care raspunde pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse în contract.

- Calatorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legatura cu agentia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.

- Calatorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înstiintari efectuate în mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare.

- Pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (de exemplu, preturile carburantilor) si daca acest lucru este prevazut în mod expres în contract, si în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executarii pachetului. În cazul în care cresterea pretului este mai mare de 8% din pretul

pachetului, calatorul poate înceta contractul. În cazul în care agentia de turism organizatoare îsi rezerva dreptul de a creste pretul, calatorul are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante.

- Calatorii pot înceta contractul fara plata unei penalitati de încetare si pot obtine rambursarea completa a oricaror plati în cazul în care oricare dintre elementele esentiale ale pachetului, altul decât pretul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executarii pachetului, comerciantul raspunzator de pachet anuleaza pachetul, calatorii au dreptul la rambursare si, dupa caz, la o despagubire.

- Calatorii pot înceta contractul fara plata unei penalitati de încetare, înainte de începerea executarii pachetului, în circumstante exceptionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinatie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

- În plus, calatorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executarii pachetului, în schimbul achitarii unei penalitati de încetare adecvat si justificabil.

- În cazul în care, dupa începerea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite calatorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Calatorii pot înceta contractul fara plata unei penalitati de încetare, în

cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul si acest fapt afecteaza în mod substantial executarea pachetului, iar agentia de turism organizatoare nu remediaza problema.

- Calatorii au, de asemenea, dreptul la o reducere a pretului si/ sau la plata unor despagubiri pentru daune în cazul în care serviciile de calatorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzator.

- Agentia de turism organizatoare trebuie sa ofere asistenta în cazul în care calatorul se afla în dificultate.

- În cazul în care agentia de turism organizatoare intra în insolventa, platile vor fi rambursate. În cazul în care agentia de turism organizatoare intra în insolventa dupa începerea executarii pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea calatorilor este garantata.

 

S.C. MARAN TRADE S.R.L. a contractat protectia în caz de insolventa la Societatea de Asigurare OMNIASIG Viena Insurance Group - Polita de asigurare seria I nr. 54637, valabila de la data de 01.01.2021, pana la 31.12.2021 cu sediul in Bucuresti,  Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1, Tel: 021-405.74.20, Fax: 021-311.44.90. Polita de asigurare este afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.maranturism.ro . Calatorii pot contacta aceasta entitate sau, dupa caz, autoritatea competenta - Autoritatea de Supraveghere Financiara, Splaiul IndependenTei nr. 15, sector 5, Bucuresti, e-mail: office@asfromania.ro, relatii cu publicul, tel. 0800 825 627, numar apelabil din afara României: +40.21.668.12.08, fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.36, în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei S.C. MARAN TRADE S.R.L

În sensul prezentului formular prin agentie de turism organizatoare se întelege agentia de turism organizatoare stabilita pe teritoriul României sau agentia de turism intermediara stabilita pe teritoriul României, care cumpara în mod direct pachete de la o agentie de turism organizatoare care nu este stabilita în România, dupa caz, conform art. 14 din O. G. nr. 2/2018. În cazul prevederilor referitoare la insolventa, agentia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, dupa caz.

 

Acte normative:

-       Ordonanta Guvernului nr. 2/ 2018: www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf

-       Ordinul nr. 156/ 2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor platite de calatori în legatura cu pachetele de servicii de calatorie/ serviciile de calatorie asociate în cazul insolvenTei agentiei de turism organizatoare si procedurile de despagubire a calatorilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie

Declaratie de consimtamânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulementului (UE) nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal, mentionate in politica de confidentialitate de pe site-ul www.maranturism.ro

 

D-na/Dl. …...................................., cu domiciliul in …....................................................................... legitimat/a cu C.I. Seria …. nr. …............., CNP …....................................., telefon …..................................., E-mail …..............................în calitate de titular de contract, prin prezenta declaratie îmi exprim consimtamântul în mod liber, în cunostinta de cauza si la obiect, pentru urmatoarele scopuri ale prelucrarii datelor cu caracter personal:

 

1. In vedere rezervarii/intermedierii si comercializarii serviciilor de calatorie care fac obiectul prezentului contract;

2. In calitate de titular al autoritatii parintesti/imputernicit al acestuia, pentru utilizarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nasterii, respectiv serie pasaport si data expirarii – pentru rezervarile externe) al/ale copilului/copiilor mei care au varsta sub 16 ani, mentionati in rezervare, necesare pentru executarea contractului (este obligatoriu pentru a se putea efectua rezervarea);

3. In scopuri de marketing:

DA/NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari comerciale ale agentiei (oferte de calatorie)

DA/NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru newsletter-uri (stiri, informatii diverse despre activitatea agentiei)

 

4. Am luat cunostinta de faptul ca, în cazul în care am fost de acord cu pct. A si B datele mele si a persoanelor mentionate în rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra dupa executarea contractului pana la data de 31.12.2022.

5. Abonarea Dvs. la newsletter este gratuita si va puteti dezabona oricand de la acest newsletter printr-o cerere transmisa la adresa de E-mail dataprotection@maranturism.ro.

6. Agentia respecta noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal. Informatii suplimentare cu privire la protectia datelor cu caracter personal gasiti pe pagina web a agentiei: www.maranturism.ro

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal (nume si prenume, CNP, adresa, telefon, E-mail, seria, numarul si data eliberarii actului de identitate)  reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra acestora prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, arhivarea, stergerea sau distrugerea.

6. Agentia va considera toate informatiile colectate de la Dvs. ca fiind confidentiale si nu le va partaja catre terti (cu exceptia agentiilor partenere organizatoare, unitatilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie achizitionate de Dvs., respectiv partenerilor de afaceri ai agentiei), cu consimtamantul Dvs. Expres si anterior, doar in cazul in care, fara partajarea acestora nu ati putea beneficia de toate serviciile achizitionate. Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre agentie si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in acest document.

7. In vederea realizarii scopului mentionat, agentia va prelucra datele Dvs. Cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor sale, pana in momentul in care Dvs. Sau reprezentantul legal/imputernicit al Dvs., va exercita dreptul de opozitie/de stergere (cu exceptia) situatiei in care agentia prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca Dvs. Sau reprezentantul legal/imputernicit nu va exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste data vor fi arhivate de catre agentie pe durata de timp prevazuta in procedurile interne si/sau vor fi distruse.

8. Sunt informat/a de faptul ca, potrivit legislatiei în vigoare, datele personale vor fi furnizate catre autoritatile din domeniul juridic (politie, parchet, instate de judecata) doar la solicitarea expresa a acestora.

9. In relatia cu agentia, Dvs. Beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, veti putea trimite o cerere scrisa, la adresa de e-mail dataprotection@maranturism.ro. De asemenea, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro), precum si justitiei.

10. Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele mentionate în rezervare sa furnizez Agentiei datele  personale ale acestora necesare efectuarii rezervarii, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului de contract în urma unei cereri scrise.

11. Am înteles în intregime continutul declaratiei de mai sus, aceasta fiind conforma cu cele declarate si cu realitatea.

 

 

 

Agentia de Turism

Calatorul

Denumire: S.C. Maran Trade S.R.L. - agentia Maran Turism

 

Nume: ….........................................

Prenume: ….....................................

Nume si prenume: ….............................................

Functia: ….............................................................

Am primit un exemplar la programului turistic:

          DA

          NU

 

Asigurare:

Doresc asigurare medicala

           DA

           NU

Doresc asigurare storno

           DA

           NU

 

BON DE COMANDA

 

Nume calator:

 

Telefon:

 

Adresa:

 

Destinatia:

 

Perioada:

 

Nr. persoane inscrise:

             Adulti                                     Copii/varste

Tipul excursiei:

             Sejur turistic                           Circuit turistic

Unitatea de cazare:

 

Categoria:

 

Tipul camerei:

 

Masa:

 

Transport (categorie):

 

Transfer:

 

Nume persoane inscrise:

 

Tarif total:

 

Avans achitat cu chitanta nr. …......................... din data de ….....................................

 

 

La semnarea bonului de comanda, clientul va achita un avans reprezentand o cota de minim 30% din pretul serviciilor solicitate.

Data limita pentru plata integrala este cu minim 20 de zile inainte de inceperea excursiei. In cazul in care nu s-a efectuat restul de plata la data limita stabilita, agentia poate anula rezervarea, iar avansul achitat nu se mai restituie.

Prezentul bon de comanda capata valoare contractuala intre agentia de turism si client in termen de 3 zile lucratoare de la semnarea lui (termen de confirmare). Exceptie face cazul in care agentia de turism – din cauze obiective – este in imposibilitatea de a confirma comanda. In acest caz, agentia de turism are obligatia de a-l informa pe turist in termenul mai sus specificat si de a-i restitui integral suma incasata cu titlu de avans.

Conditiile generale de participare la excursie si voucher-ul (biletul de calatorie) fac parte integrata a prezentului inscris.

Precizez ca accept in mod irevocabil datele inscrise in acest bon de comanda, precum si conditiile generale de participare la excursie (prevazute in contract) in numele meu, precum si a tuturor persoanelor pentru care am facut prezenta comanda.

 

 

 

Nume si prenume calator,

 

 

Semnatura,

 

Solicita oferta